Ørkenen

Øens mest bemærkelsesværdige natur er Ørkenen, der består af klitter og hedeområder og er nordeuropas største lavhede.

Der vokser 3-400 forskellige arter lav på  Anholt. Ørkenen er dannet som konsekvens af befolkningens skovhugst i 1600-tallet, hvor der var hårdt brug for tømmer og brænde til opvarmning, tjærekogning og drift af øens vippefyr.

Der er offentlig adgang til Ørkenen, der i dag er underlagt nænsom naturpleje.

DRIFTSTATUS:
12-12-2017

Færgen sejler i dag
fra Anholt kl. 08.00
fra Grenaa kl. 12.00

Sejltider 2017.

Se ændringer i sejlplanen
Sidst ændret 23-10-2017.

Sejlads i dårligt vejr.
Ved middel vindstyrke på 18 m/sek.eller derover indstilles al sejlads.
Ved middel vindstyrke 16-18 m/sek. Kan aflysning forventes.  

UDSIGTEN FOR ANHOLT
Følg med på www.dmi.dk

GRENAA: Stenaterminalen ⋅ Færgevej 1 ⋅ 8500 Grenaa ⋅ Tlf. +45 86 32 36 00
ANHOLT: Gennem Landet 94 ⋅ 8592 Anholt ⋅ Tlf. +45 86 31 90 99

Mercatus Reklamebureau