Sælerne

Et særkende for øen er den store bestand af spættet sæl.

Faktisk er Anholt et af sælernes største og vigtigste tilholdssteder i Europa, ligesom der er en mindre bestand af gråsæler. Der er oprettet et sælreservat ved Totten, hvor sælerne - som det eneste sted i Danmark - kan ses på tæt hold fra land.

Tidligere var sælerne med til at sikre overlevelse for øens befolkning. I dag er de genstand for omfattende forskning, blandt andet er en del sæler blevet forsynet med satellitudstyr, så forskerne kan kortlægge deres adfærdsmønstre.

DRIFTSTATUS:
12-12-2017

Færgen sejler i dag
fra Anholt kl. 08.00
fra Grenaa kl. 12.00

Sejltider 2017.

Se ændringer i sejlplanen
Sidst ændret 23-10-2017.

Sejlads i dårligt vejr.
Ved middel vindstyrke på 18 m/sek.eller derover indstilles al sejlads.
Ved middel vindstyrke 16-18 m/sek. Kan aflysning forventes.  

UDSIGTEN FOR ANHOLT
Følg med på www.dmi.dk

GRENAA: Stenaterminalen ⋅ Færgevej 1 ⋅ 8500 Grenaa ⋅ Tlf. +45 86 32 36 00
ANHOLT: Gennem Landet 94 ⋅ 8592 Anholt ⋅ Tlf. +45 86 31 90 99

Mercatus Reklamebureau