Vigtige oplysninger

Fragtbrevet skal være udfyldt og afleveret på kontoret inden godset afleveres på lageret.

Gods skal altid være forsvarligt emballeret og være tydeligt mærket med modtagers/afsenders navn og adresse.

Beskadiget gods transporteres uden ansvar.

Frostvarer skal være frosset ved indlevering.


Kvittering for betalt fragt skal forevises ved afhentning af gods.

Det er ikke tilladt egenhændigt at fjerne gods fra lager eller transportvogne - dette vil blive betragtet som tyveri og retten til erstatning for evt. skader, bortkomst etc. bortfalder.


Klassificeret gods

Ved indlevering af IMCO-gods (farligt gods) har afsender iflg. Sølovens §257 og §291 pligt til at oplyse om godsets farlige beskaffenhed og de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være nødvendige.
Godset skal være mærket i.h.t. gældende IMDG-regler.
transport af levende dyr kan suspenderes af kaptajnen, hvis denne skønner at overfart ikke er forsvarlig.

DRIFTSTATUS:
12-12-2017

Færgen sejler i dag
fra Anholt kl. 08.00
fra Grenaa kl. 12.00

Sejltider 2017.

Se ændringer i sejlplanen
Sidst ændret 23-10-2017.

Sejlads i dårligt vejr.
Ved middel vindstyrke på 18 m/sek.eller derover indstilles al sejlads.
Ved middel vindstyrke 16-18 m/sek. Kan aflysning forventes.  

UDSIGTEN FOR ANHOLT
Følg med på www.dmi.dk

GRENAA: Stenaterminalen ⋅ Færgevej 1 ⋅ 8500 Grenaa ⋅ Tlf. +45 86 32 36 00
ANHOLT: Gennem Landet 94 ⋅ 8592 Anholt ⋅ Tlf. +45 86 31 90 99

Mercatus Reklamebureau